Başarılı müşteri deneyimi için gerekli müşteri geri bildirim süreçleri

  1. Müşteri geri bildirimleri ile ilgili çok net, çok iyi tanımlanmış ve firmalarına özel hedefleri ve amaçları vardır.
  2. Müşterinin sesi programının üst yönetimde kabulünü ve şirket için desteğini sağlarlar.
  3. Müşterilerin ihtiyaçlarının, isteklerinin, davranışlarının ve seçimlerinin daha iyi anlaşılması için düzenli ve resmi bir “Müşterinin sesi” programının kurulmasına önayak olurlar.
  4. Müşteri geribildirimlerini merkezi olarak toplar, kayıt altına alır, kaydeder, saklar, yönetir ve analiz ederler.
  5. Tüm müşteri geribildirimi sürecinde müşterinin avukatı, müşterinin sağduyusu, müşterinin savunucusu olarak hareket ederler. Müşteri ile empati kurma konusunu şirket genelinde yaygınlaştırmayı hedeflerler.
  6. Müşteri geri bildirimlerinin diğer herkesle paylaşır ve iletişimini yapar.
  7. Geri bildirimleri müşterilerden anlık ve sürekli canlı olarak toplar.
  8. Müşteri geribildirimlerinin şirketin iş alanlarının tümüne kanalize olduğundan ve yarar sağladığından emin olacak şekilde hareket eder.
  9. Müşteri geri bildirimleri ile şirketin iş çıktılarının bir birbiri ile ilişkilendirilmesini sağlarlar. Toplamda bu çalışmalarının sektör lideri firmalar ile kıyaslanmasını (benchmarking) sağlarlar.