Ana içeriğe atla

"Müşteri Deneyimi" Notları

Müşteri Deneyimi Notları

Süreç tasarımları: 

Müşteriye dokunan süreçlerinizi tasarlarken kendi iç kısıtlarınıza ve öngörünüze göre değil müşterilerinizin beklentilerine göre hareket edin. 
İçeride müşteriye sormadan tasarladığınız süreçleri müşterilerin önüne direkt sunmayın. Müşteriden aldığınız beklentilerle oluşturduğunuz süreçleri iç bölümlerinize sunun ve onların uygun bir şekilde organize olmasını sağlayın. Sürecin her adımında müşteriye bir bariyer getirip getirmediğini sorgulayın. Sürecinize müşteri karar versin. 
Sonrasında da sürecinizle ilgili yorumları yine müşteriden alın. Sürecin güncellenmesini iyileşmesini pürüzlerinin yok olmasını da müşteriniz sağlasın. 

Beklenti yönetimi, Pazar araştırmaları, Kullanıcı testleri:

Ürün, servis geliştirmeleri genellikle kullanıcıların ve/veya potansiyel müşterilerin beklentilerine göre yapılır. Bu beklentileri toplamak için klasikleşmiş bir çok yöntem var.
Saha araştırması, laboratuvar ortamında bir deney veya anket yapmadan doğal bir ortamdan birincil verilerin toplanmasını ifade eder. Örneğin kamuya ait istatistikler, omnichannel araştırmalarla elde edilmiş veriler vb.
Desk Research, var olan ancak henüz bir araya toplanmamış bilgileri topladığınız ve analiz ettiğiniz yerdir.
İkincil araştırma, mevcut araştırmanın özetini, harmanlamasını ve/veya sentezini içerir. İkincil araştırma, birincil araştırmanın veri üretmeyi içerdiği için yapılan birincil araştırma ile çelişir, ikincil araştırma ise birincil araştırma kaynaklarını analiz için bir veri kaynağı olarak kullanır.

Marka algısı:

Marka yöneticileri, pazarlama birimleri, üst yönetim, strateji yönetimi ve şirket içindeki bir çok başka birim markanın algısının geçmişte ne olduğuna, şimdi ne olduğuna ve gelecekte ne olmasını istediğinize göz atmak ister. Bunu yapmanın bir yolu, markanız hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için mevcut müşterilerinizi araştırmaktır. 
Hedef müşterileriniz markanızı biliyor mu? Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? Sizin hakkınızda ne düşünmelerini istiyorsunuz? İş stratejinizi değiştirmek istiyorsanız, markanızın nasıl algılandığını anlamak özellikle önemlidir: belki yeni pazarlara girmeyi düşünüyorsunuz ya da geçmişte düşük fiyat sağlayıcı olarak biliniyorsunuz ve pazarda yükselmek istiyorsunuz. Yüzünüze karşı kral çıplak diyecek olanlar müşterilerinizdir. 

Marka değerleri: 

Markanın yönünü belirleyen değerler.

Markanın sesi

Markanız müşterileriniz ile hangi tonda iletişim kuruyor. Ciddi? Neşeli? Çocuksu?

Marka konumlandırması:

Marka konumlandırma, bir markanın müşterinin zihnindeki yerini ve benzer markalardan nasıl ayrıştığını ifade eder. Yaşatılan deneyim müşterinin zihnindeki yerimizi belirler ve markanın konumlanmasını etkiler. Tek başına reklam ve pazarlama çalışmaları ile markayı konumlandırmak mümkün değildir. Ürünün-hizmetin niteliği ve markanın müşteriye dokunan her anı markanın konumlandırılmasını etkiler. Tek bir yanlış vakanın viral olup tüm potansiyel müşteriler tarafından duyulmasının marka konumlandırılmasına olumsuz etkileri olabileceği gibi, yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarının bilinçi müşteri memnuniyeti geliştirme çalışmalarının da olumlu etkileri markanın konumlandırmasını sağlamlaştırabilir. 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Başarılı müşteri deneyimi için gerekli müşteri geri bildirim süreçleri

Müşteri geri bildirimleri ile ilgili çok net, çok iyi tanımlanmış ve firmalarına özel hedefleri ve amaçları vardır. Müşterinin sesi programının üst yönetimde kabulünü ve şirket için desteğini sağlarlar. Müşterilerin ihtiyaçlarının, isteklerinin, davranışlarının ve seçimlerinin daha iyi anlaşılması için düzenli ve resmi bir “Müşterinin sesi” programının kurulmasına önayak olurlar. Müşteri geribildirimlerini merkezi olarak toplar, kayıt altına alır, kaydeder, saklar, yönetir ve analiz ederler. Tüm müşteri geribildirimi sürecinde müşterinin avukatı, müşterinin sağduyusu, müşterinin savunucusu olarak hareket ederler. Müşteri ile empati kurma konusunu şirket genelinde yaygınlaştırmayı hedeflerler. Müşteri geri bildirimlerinin diğer herkesle paylaşır ve iletişimini yapar. Geri bildirimleri müşterilerden anlık ve sürekli canlı olarak toplar. Müşteri geribildirimlerinin şirketin iş alanlarının tümüne kanalize olduğundan ve yarar sağladığından emin olacak şekilde hareket eder. Müşte

Ürün Odaklı vs. Müşteri Odaklı

Müşteri deneyiminin sizin için önemi 20 yıl öncesine kadar firmaların 1. önceliği ürünken şimdi müşteriler oldu.  Şirketinizin ürün odaklı mı yoksa müşteri odaklı mı olduğunu anlamanın bir yolu hedeflerinizi gözden geçirmek.  Ürün odaklı firmalar kendilerini ürünleri ile, müşteri odaklı firmalar ise müşterileri ile tanımlar.  Şu basit soruların yanıtları size nerede olduğunuzu gösterecek:  Strateji hedefiniz en iyi ürünü yaratmak mı? Müşteri için en iyi çözümü oluşturmak mı? İnsan kaynağı hedefiniz ve şirket kültürünüz nasıl? Odağınız yeni ürünler mi? Geliştirmek için yeni ürün mü kovalıyorsunuz, yoksa müşteri kültürü odaklı hareket edip  müşterinin giderilecek yeni ihtiyaçlarını mı bulma ya çalışıyorsunuz? Süreçleriniz "yeni ürün geliştirme" olarak mı geçiyor, yoksa "yeni çözüm geliştirme" ve " müşteri deneyimi yönetimi " olarak mı? Şirket içi ödüllendirmeleriniz yeni ürünler için mi yoksa müşteri hakkında daha derin bilgiye ve müşteri deneyimi