Ana içeriğe atla

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMI - 2018

Çağrı merkezlerinde yapay zeka kullanımının yükselişi, müşteri memnuniyetinin ve servis seviyelerinin düşüşüne sebep olacak mı?

2018: “Harmanlanmış Yapay Zeka” (Blended AI) kombinasyonlarının müşteri hizmetlerinde ve telesales için kullanılmaya başlayacağı fakat müşteri memnuniyetinin ve servis seviyelerinin düşeceği yıl olacak.

Optik algılama: 

Forrester’ın Aralık ayında yayınlanan çalışmasına göre 2018 firmaların yapay zekayı optik algılama için kullanarak müşteri hizmetlerini ve satışları geliştirmeyi hedefleyeceği yıl olacak. (Temel sebep maliyet avantajı...)
Mobil öncelikli bir dünyada şirketlerin hizmet ve satış sonuçlarını iyileştirmek için görüntü algılama ve yüz ifadesi analizi kullanmaları yapay zeka ile çok daha kolay olacak.

Email kanalının sonu: 

Ayrıca yapay zeka, e-mail kanalının tamamen terkedilmesini sağlayacak. Emailin yerini chat bot’lar ve interaktif chat alacak, müşteri hizmetleri stratejilerinin optimizasyonu sağlanacak.

Çalışan memnuniyetinin düşüşü > Müşteri memnuniyetinin azalması:

2018 için yapılan negatif öngörü ise, şirketlerin maliyet kaygısı ve çalışan sayısını azaltma hedefi ile müşterileri dijitale ve chat bot’lara yönlendirmeleri sonucunda müşteri memnuniyeti notlarının düşmesi olacak. Kendilerine ek görev olarak –makinaların yapay zekaların kazanmaları için- “sözcük gruplarını etiketleme” görevi verilecek olan müşteri temsilcileri yaptıkları işten memnuniyetleri düştükçe daha kötü hizmet verip müşteri memnuniyetinin bir kademe daha düşmesine sebep olacak.

Yapay zeka kombinasyonlarının kullanımı müşteri hizmetlerini ve satışları çeşitlendirip artıracak 

2018 yılında bir çok şirket için Yapay Zekayı nasıl kullanacağını sorgulamaya başlayıp satış ve müşteri hizmetleri operasyonlarına ekleyeceği yıl olabilir. Fakat ilk önce makinelerin yazı, konuşma ve görsel tanımayı geliştirmesi için manuel insan desteğine ihtiyacı olduğunu farkedecekler. Diğer bir deyişle “harmanlanmış yapay zeka” kullanımı ile çalışacaklar.
Forrester’ın bu tahminleri sadece ABD için değil Türkiye için de geçerli. “Blended AI” (Harmanlanmış Yapay Zeka kombinasyonları) 2016 ve 2017’den itibaren Türkiye’de de uygulama ve platform geliştiricilerin aşina olmaya başladığı bir konu. Machine learning olarak adlandırılan da aslında İnsan eliyle makinelere yazı, konuşma, görsel tanımayı geliştirmekten geçiyor.

Peki 2018’de “öğretilen makineler” müşteri hizmetleri ve satış (özellikle de telefonda satış) süreçlerinden ne değişikliklere sebep olacak:

- Bir çok marka/şirket email yerine neye nasıl cevap vereceğini insan eliyle öğrenmiş/ezberletilmiş chatbotları ve chat’i kullanmaya başlayacak.
o %80’i tekrarlayan cevaplar isteyen emailler bot’lara öğretilecek senaryolarla kolayca cevaplanabilecek.
o Websitelerine gömülecek chat uygulamaları ile gerçekten interaktif(çift taraflı) bir iletişim sağlanacak, ve self servis olasılıkları artırılacak.
- Makinelerin yapmaya başladığı “görsel duyarlılık analizleri” sayesinde hizmet ve satış sonuçları iyileştirilecek. Bu yeni teknoloji bu yıldan itibaren müşteri hizmetlerinde ve satış amaçlı kullanılmaya başlanacak.
o Müşterilerin çoğu ekran paylaşımı ve video chat kullanmaya alıştıktan sonra sıra müşteri temcilsilerinin yine makineleri her görsel iletişimde geri bildirimlerle eğitmesine gelecek. Örneğin video chat esnasında kaydı alınan görüntünün farklı noktalarına müşteri temsilcileri farklı notlar kaydederek makinelerin öğrenmesini sağlayacak.
o NPS sonuçlarının yerini görsel geri bildirim notları alacak. Müşterilerin gülmesi, olumlu bir yüz ifadesi takınması makineler tarafından değerlendirilip notlandırılacak, hatta sınıflandırılacak. Buna Alibaba grubu Taobao’da başladı.

Hizmet alan şirketlerin yönetim kurullarında “dış kaynak hizmet kullanımı” konusundaki tartışmalar “maliyet odaklı” olmaktan çıkıp “değer katma” / “daha iyi müşteri deneyimi yaşatma” odaklı olmaya başladı. Bu nedenle artık bizlerin “iş ortağı” hatta “kendi organizasyonlarının bir uzantısı” olmamız beklentileri var. (transforming BPO) Bu nedenle şirket olarak vereceğimiz mesajda net olmamız ve katma değerimizin ne olduğunu net belirlememiz-iletmemiz gerekli.


Bu blogdaki popüler yayınlar

Başarılı müşteri deneyimi için gerekli müşteri geri bildirim süreçleri

Müşteri geri bildirimleri ile ilgili çok net, çok iyi tanımlanmış ve firmalarına özel hedefleri ve amaçları vardır. Müşterinin sesi programının üst yönetimde kabulünü ve şirket için desteğini sağlarlar. Müşterilerin ihtiyaçlarının, isteklerinin, davranışlarının ve seçimlerinin daha iyi anlaşılması için düzenli ve resmi bir “Müşterinin sesi” programının kurulmasına önayak olurlar. Müşteri geribildirimlerini merkezi olarak toplar, kayıt altına alır, kaydeder, saklar, yönetir ve analiz ederler. Tüm müşteri geribildirimi sürecinde müşterinin avukatı, müşterinin sağduyusu, müşterinin savunucusu olarak hareket ederler. Müşteri ile empati kurma konusunu şirket genelinde yaygınlaştırmayı hedeflerler. Müşteri geri bildirimlerinin diğer herkesle paylaşır ve iletişimini yapar. Geri bildirimleri müşterilerden anlık ve sürekli canlı olarak toplar. Müşteri geribildirimlerinin şirketin iş alanlarının tümüne kanalize olduğundan ve yarar sağladığından emin olacak şekilde hareket eder. Müşte

Ürün Odaklı vs. Müşteri Odaklı

Müşteri deneyiminin sizin için önemi 20 yıl öncesine kadar firmaların 1. önceliği ürünken şimdi müşteriler oldu.  Şirketinizin ürün odaklı mı yoksa müşteri odaklı mı olduğunu anlamanın bir yolu hedeflerinizi gözden geçirmek.  Ürün odaklı firmalar kendilerini ürünleri ile, müşteri odaklı firmalar ise müşterileri ile tanımlar.  Şu basit soruların yanıtları size nerede olduğunuzu gösterecek:  Strateji hedefiniz en iyi ürünü yaratmak mı? Müşteri için en iyi çözümü oluşturmak mı? İnsan kaynağı hedefiniz ve şirket kültürünüz nasıl? Odağınız yeni ürünler mi? Geliştirmek için yeni ürün mü kovalıyorsunuz, yoksa müşteri kültürü odaklı hareket edip  müşterinin giderilecek yeni ihtiyaçlarını mı bulma ya çalışıyorsunuz? Süreçleriniz "yeni ürün geliştirme" olarak mı geçiyor, yoksa "yeni çözüm geliştirme" ve " müşteri deneyimi yönetimi " olarak mı? Şirket içi ödüllendirmeleriniz yeni ürünler için mi yoksa müşteri hakkında daha derin bilgiye ve müşteri deneyimi

"Müşteri Deneyimi" Notları

Müşteri Deneyimi Notları Süreç tasarımları:  Müşteriye dokunan süreçlerinizi tasarlarken kendi iç kısıtlarınıza ve öngörünüze göre değil müşterilerinizin beklentilerine göre hareket edin.  İçeride müşteriye sormadan tasarladığınız süreçleri müşterilerin önüne direkt sunmayın. Müşteriden aldığınız beklentilerle oluşturduğunuz süreçleri iç bölümlerinize sunun ve onların uygun bir şekilde organize olmasını sağlayın. Sürecin her adımında müşteriye bir bariyer getirip getirmediğini sorgulayın. Sürecinize müşteri karar versin.  Sonrasında da sürecinizle ilgili yorumları yine müşteriden alın. Sürecin güncellenmesini iyileşmesini pürüzlerinin yok olmasını da müşteriniz sağlasın.  Beklenti yönetimi, Pazar araştırmaları, Kullanıcı testleri: Ürün, servis geliştirmeleri genellikle kullanıcıların ve/veya potansiyel müşterilerin beklentilerine göre yapılır. Bu beklentileri toplamak için klasikleşmiş bir çok yöntem var. Saha araştırması, laboratuvar ortamında bir deney veya anket yapmadan doğal bir o